Mter. Vera DE DIJCKER is advocaat aan de balie van Gent en heeft haar kantoor te 9860 Oosterzele, Roosbloemstraat 4.
Mter. DE DIJCKER oefent haar beroep als advocaat uit als medewerker van de Burg.Venn. ovv BVBA HERBRANT PARTNERS.
Zij wordt regelmatig door de rechtbank van koophandel aangesteld als curator en heeft een ruime ervaring in het vennootschapsrecht en handelsrecht.
Het persoonlijke BTW nummer van Mter. DE DIJCKER is 0812.579.292
De persoonlijke derdenrekening van Mter. DE DIJCKER is BE57 4434 1753 9135
De advocaat neemt geen deel aan de tweedelijnsbijstand.