Vakantie

Als jullie, mijn trouwe lezers, deze regels weer tot jullie gaan nemen is de vakantie in volle bloei. Hopelijk is het weder dan stukken beter dan hetgeen nu al een paar dagen ons deel is. Regen en koude, zoals jullie zich nog wel zullen herinneren.
Maar ach, het is vakantie, en wat kan er mooier zijn, ook al valt de temperatuur soms eens tegen? Lekker veel tijd om te niksen, of juist veel tijd om van alles te doen en aan van alles te werken. De tuin, het huis, de auto, de fietsen, de relatie of het huwelijk.
Ja, de relatie of het huwelijk, want heel vaak wordt de vakantie aangegrepen om een poging te wagen om een bijna spaak lopend of scheef gegroeid huwelijk terug recht te krijgen of een bijna uitgedoofde relatie nieuw leven in te blazen.
En soms werkt dat; soms heeft de rust van de zomermaanden, de zon, het aangename klimaat, het ontstresst zijn of de exotische omgeving een heilzame invloed en werking op wat reeds maanden ten dode opgeschreven leek.
Mooi, mooi, mooi…! Maar helaas gebeurt het even vaak dat alle verwoede pogingen niets uithalen, en dat het dagdagelijks samen zijn, en de daaruit voortvloeiende voortdurende confrontatie met de subjecten van de wederzijdse wrevel olie op het vuur is. En zo komt het dat onze kantoordeur na een vakantieperiode net iets vaker wordt platgelopen dan in een “door-de-jaarse” maand en met het verzoek een echtscheiding op te starten.
Sta me daarom toe dat ik uw vakantielectuur even overschaduw met de info over wat er op dat gebied reeds enkele jaren geregeld en veranderd is.
Er zijn slechts 2 echtscheidingstypes meer; deze wegens de duurzame ontwrichting van het huwelijk, en deze bij onderlinge toestemming. De wet voorziet wel meerdere mogelijkheden om de duurzame ontwrichting te bewijzen. Men kan de feiten bewijzen, (bv. overspel enz…) men kan bewijzen dat men al gedurende 12 of 6 maanden apart woont, of beide partijen kunnen 2 maal hun wil tot scheiden komen bevestigen op de rechtbank.
Daarnaast bestaat zoals reeds gezegd de EOT of Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming. Het is deze waarbij de echtgenoten vooraf met elkaar een overeenkomst sluiten met betrekking tot hun goederen, gelden, bezittingen en schulden en waarbij ze ook vooraf bepalen hoe het verder moet met het ouderlijk gezag over de kinderen en de kosten verbonden aan hun onderhoud, studies, enz…
De wet geeft aan de partijen de kans dit allemaal naar eigen zin en akkoord in te vullen, en komt bv. niet tussen in de wijze waarop de verdeling zal plaatshebben. Er is totale vrijheid, als de rechten van de kinderen maar niet in het gedrang komen. Het enige dat geëist wordt is dat alle afspraken vooraf in een geschrift zijn opgenomen.
Belangrijk is te weten dat dit geschrift alleen maar door een notaris moet worden opgesteld als er een regeling voorzien is inzake een onroerend goed. In alle andere gevallen mag de EOT door de advocaat/advocaten worden opgesteld.
Dit laatste wou ik maar even meegeven, want nu is het misschien nog vakantie, maar straks willen we wel weer aan de slag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *