Over intoxicatie en dronkenschap

Dat zich door BOB laten voeren de beste methode is om ongevallen te vermijden staat als een paal boven water. Het is ook het beste middel om zware boetes en rijverbod wegens dronkenschap aan het stuur en intoxicatie te voorkomen.

Dronkenschap en intoxicatie worden hierbij vaak naast en door elkaar gebruikt. Toch is er een groot onderscheid tussen beide; het zijn zeker geen synoniemen!
In het strafrecht en voor de politierechter zijn het 2 aparte overtredingen die met aparte straffen worden beteugeld.

De wet voorziet dat het verboden is te rijden in staat van intoxicatie, d.w.z. wanneer de ademtest heeft uitgewezen dat de alcoholconcentratie hoger is dan 0,22 milligram per liter uitgeblazen lucht. (0,5 in het bloed)
Deze grens is al bereikt na 2-3 glazen bier. Het gewicht, de grootte en het gestel kunnen hierbij een rol spelen, maar de marge is klein en daar kan je beter niet te veel op rekenen.

Voor de bestraffing wordt er een onderscheid gemaakt tussen meer dan 0,22 en minder dan 0,35 en deze die daarboven zitten. In het laatste geval mag je rekenen op een fikse boete en een rijverbod dat al snel 2-3 weken bedraagt.

Geïntoxiceerd zijn betekent nog niet dat je dronken bent. De dronkenschap word afgeleid uit de uiterlijke kenmerken en het gedrag van de persoon die wordt gecontroleerd. Als je geen duidelijk besef meer hebt van tijd en ruimte, waggelt als een gans, je wanordelijke kledij doet denken aan een clochard, je de reken- en schrijfproef niet op een degelijke wijze kan afwerken, en je bloeddoorlopen ogen doen denken aan een vampier kan je er wel een kruis over maken. Allemaal (en zeker samen) zijn het tekenen die wijzen op dronkenschap en in dat geval zal je bovenop de intoxicatie ook voor de dronkenschap worden vervolgd, apart van de intoxicatie, met dezelfde hoge boete en ook rijverbod tot gevolg! Dus tweemaal prijs.

Let op! Je kan ook dronken zijn en niet geïntoxiceerd. Kan je niet tegen alcohol dan heb je misschien al alle kenmerken van een dronken persoon na 1 glas! Reken dus niet alleen op het tellen van de glazen om je graad van dronkenschap te meten! Blijven oefenen is sowieso ook geen optie; het beste blijft te beseffen dat rijden en drinken gewoon niet samen gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *