De prestaties worden op regelmatige tijdstippen gefactureerd zodat er zeker al geen verrassingen zijn op het einde van een zaak. De factuur omvat het ereloon gerekend voor de prestaties, (uurloon) de secretariaatskosten de verplaatsingskosten, (0,65/km) de voorgeschoten gerechts-en andere kosten, en de BTW (21%).

Voor consumenten bedraagt het basisereloon 125 EUR/uur en voor ondernemingen 145 EUR/uur.

Dit basistarief wordt per zaak in min of in meer aangepast in acht genomen de rechtsmaterie en de waarde van de zaak, en dit wordt dan het dossiertarief dat u van bij de aanvang wordt medegedeeld.

Afhankelijk van de advocaat die de prestatie verricht wordt op dit bekomen dossiertarief een coëfficiënt toegepast tussen de 80 % en de 115 %. Bij hoogdringendheid wordt dit ereloon verhoogd met 10 %.

Door de band worden geen provisies gevraagd. Elke factuur is vergezeld van een gedetailleerde prestatiestaat.   Op deze wijze weet de cliënt steeds tot wanneer er wat is aangerekend en zijn verrassingen op het einde uitgesloten.

Rechtsplegingsvergoeding

Sedert 1 januari 2008 dient bij een procedure voor de Rechtbank de verliezende partij aan de winnende partij een vergoeding te betalen als gedeeltelijk tussenkomst in het ereloon van de advocaat.

Dit noemt men de rechtsplegingsvergoeding (RPV).  De RPV is forfaitair vastgesteld aangezien het slechts een tussenkomst in het ereloon van de advocaat betreft en niet het volledig ereloon dat de winnende partij aan zijn advocaat moet betalen.

Dit ereloon kan soms meer zijn, soms minder, afhankelijk van de prestaties die de advocaat heeft moeten verrichten.

De rechtsplegingsvergoeding komt volledig ten goede van de cliënt en is dus geen vergoeding bovenop het ereloon van en voor de advocaat.

De wet voorziet minimumbedragen, maximumbedragen en basisbedragen. Deze zijn gekoppeld aan de waarde van de vordering en zijn verschuldigd per aanleg.

Opgelet, hetzelfde geldt natuurlijk ook als u de verliezende partij bent.  Dan moet u aan de winnende partij eveneens zo’n vergoeding betalen.  Daarom ook dat wij er over waken dat er niet lichtzinnig een procedure wordt opgestart en telkens de totaliteit van het belang van de cliënt wordt beoordeeld.

De rechtsplegingvergoedingen wordt regelmatig aangepast en ze zijn terug te vinden op het  internet via https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Rechtsplegingsvergoeding.pdf

Rechtsbijstandsverzekering

Een clausule met betrekking tot rechtsbijstand vindt u ook meestal terug in uw familiale verzekering.

Net als bij rechtsbijstand voor verkeerszaken, heeft u ook hier het recht om een eigen advocaat te kiezen en wordt het ereloon van de advocaat dan betaald door uw verzekeringsmaatschappij, met uitzondering van de aftrekbare BTW voor wat ondernemingen betreft.

Het is dan ook goed, indien u het slachtoffer bent van een misdrijf en dus recht hebt op vergoeding van uw schade, het kantoor zo snel mogelijk te contacteren en ook uw familiale verzekeringspolis na te kijken of mee te brengen.