Het Weer

Het weer is waarschijnlijk al eeuwen en bij alle volkeren hét gespreksonderwerp bij uitstek. Daar zijn dan ook vele redenen voor,  zeker voor wat het verleden betreft. In vroeger tijden was het weer immers nog van echt belang; de seizoenen bepaalden het weer, en het  weer  bepaalde de oogst en de oogst bepaalde het leven en de kwaliteit ervan of de dood.

Simpel, zoals alles vroeger simpel was, gewoon omdat men te weinig wist om ingewikkeld te doen. De mens was voor zijn bestaan  afhankelijk van het weer en schikte zich daarnaar.  Wel trachtte hij vaste patronen te herkennen, maar daar slaagde hij zelden in. Honderden weerspreuken zijn nog de stille getuigen van die zoektocht,  Ik zou er hier  een resem kunnen neerpoten, maar wees gerust, ik bespaar ze u. Ze zijn nochtans ook het grootste bewijs van het feit dat men weinig kennis had van het reilen en zeilen van onze weergoden. (cyclonale en anticyclonale) .

Vandaag heeft men alle hypermoderne snufjes en onderzoeksmethodes binnen handbereik om een normaal weerpatroon voor bijna weken ver in kaart te brengen. Ware het niet dat diezelfde weergoden er blijkbaar een sport van maken om onze weermannen en weervrouwen van het kastje naar de muur te zenden. Zelfs Armand Pien, die het nog moest hebben van een ballonnetje dat in Ukkel werd opgelaten bracht betere en correctere voorspellingen dan wat ons nu door de bevallige Sabine of hondstrouwe Frank worden voorgeschoteld.

Zonder erg natuurlijk ,want heden ten dage is het weer vooral van belang om de invulling van onze vrije tijd mee te bepalen.

Bij mooi weer iedereen de fiets of de tennisbaan op, de stapschoenen of de bikini aan, of gewoon met de motor of cabrio gaan toeren.  Kortom zowat iedereen komt op straat als de zon zich laat zien.  Dit jaar lijkt het wel of we veroordeeld zijn om heel de zomer binnenshuis door te brengen; gekluisterd door de enkelband van ’t slechte weer.

Gelukkig misschien voor onze overheden. Zij moeten immers instaan voor herstelde, opgeknapte en veilige wegen. Geen sinecure in deze tijden van pure armoede, waar de financiële druk op ons aller budget en inkomen zodanig stijgt dat men straks meer van roverheid dan overheid kan spreken. Maar willen of niet, ze zijn verantwoordelijk. Wie schade lijdt door een gebrek aan de weg kan de Staat, Provincie of Gemeente daarvoor aanspreken.

Het moet dan wel gaan om een echt gebrek aan de weg, en niet om een element van de weg dat dient om de veiligheid te bevorderen. Wie in een niet te voorziene put rijdt heeft reden tot klagen; wie op een betonblok rijdt die het fietspad scheidt van de weg of een nadarafsluiting die een speelstraat aangeeft kan dat niet.  Hij moet maar beter uitkijken, en hij draagt niet alleen zijn eigen schade maar daarbovenop ook deze berokkend aan deze “inrichting”.

Maar aangezien we daar bij de eerste zon zeker niet voor gaan thuisblijven blijft het motto: weer of geen weer, uitkijken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *