Het oog van de meester

Er was eens, heel lang geleden, een tijd dat eenvoudige volks- en andere wijsheden werden overgedragen bij middel van Vlaamse gezegden en spreekwoorden. 

One-liners bestonden nog niet, want Engels sprak men in Engeland, zoals Duits in Duitsland, Zweeds in Zweden en Frans … in Vlaanderen en aangrenzende contreien. Maar dat laatste belette onze fiere voorvaderen niet om met veel overtuiging eenvoudige frazen te bedenken die een, meestal uit ervaring gedistilleerde wijsheid, bevatten en als boodschap bestemd waren voor hun nageslacht, zodat deze zich niet aan dezelfde steen zouden stoten.

En zo kwam uit de aloude beoefende boerenstiel de tip hoe een paard vet kon worden. 

Ook vandaag is het niet anders; wil men succes hebben in zijn activiteit, een goed draaiende zaak, een groeiende bedrijf, de top of the bill bereiken, enz… dan moet men er bij zijn en zo veel mogelijk alles opvolgen en in de gaten houden. Natuurlijk kan men niet alles zelf doen en moet men durven delegeren,  uitbesteden en vertrouwen hebben of stellen in medewerkers en derden. Helaas de les van het leven leert ons dat we dan wel eens bedrogen kunnen uitkomen en moeten vaststellen dat ons vertrouwen is beschaamd; een koude douche! 

Onlangs diende een notaris door de vrederechter te worden opgeroepen omdat hij na meer dan drie jaar aan zijn klant nog steeds geen verantwoording had gegeven voor een niet onbelangrijk bedrag dat hij als provisie inhield.

De klant zijn geduld was op na drie jaar bellen en schrijven, smeken en aandringen, en hij was het beu zelfs niet het minste antwoord te hebben ontvangen in al die jaren. Wie schetst zijn verbazing toen de heer notaris bij de vrederechter boudweg verklaarde dat er eigenlijk geen reden was om dat geld in te houden, en dat hij dit onmiddellijk zou regelen, ter plaatse!

Terecht kan men zich aanvragen waarom dit dan drie jaar moest duren en pas na het inschakelen van een raadsman en het gerecht de klant gehoor kreeg en de gelden vrij kwamen.  Waarom moest de klant dus in levende lijve ondervinden dat zijn oog zijn paard vet maakt ?

De kans dat die vraag kan worden beantwoord is gering, want zoals een ander (oosters) gezegde ons leert kan één dwaze meer vragen stellen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden. Maar het is duidelijk : hou steeds een oogje in het zeil ook al ziet het schip er zeer betrouwbaar uit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *