GEZIEN

Iedereen kent ze wel, de beeldspringers die je ontwaart op de achtergrond als een interview wordt afgenomen, het weze na een sportmanifestatie of bij een straatinterview van een politicus of een bevoorrechte getuige. Zelfs op plaatsen waar het noodlot net heeft toegeslagen en er al genoeg onheil is, doen ze er nog een portie bij door hun niet gevraagde en eigenlijk door niemand gewaardeerde beeldopdringerigheid. (Met zo een woord komt mijn column zeker en vast ook in beeld bij taalminnend Vlaanderen) Sommige mensen zouden er nu eenmaal alles aan doen om gezien te worden. En dat slaat nu eventjes niet op mijn column of de daar aan geplakte foto, die er natuurlijk enkel en alleen bijgezet wordt om het geheel een diep menselijke gevoelswaarde te geven. Of dacht u als lezer dat hij diende om de kwaliteit van de column te verhogen? Mis poes! Daarvoor bestaan betere methodes (of poezen, nu het woord toch is gevallen) zoals Gamma afgelopen week nog duidelijk aantoonde. Want ook dank zei de nodige of onnodige heisa kan je in beeld komen blijkt.

Maar meestal hebben de beeldenstormers die ons scherm teisteren, telkens een camera die in het openbaar begint te draaien, en hebben ze geen enkele reden of noodzakelijkheid om in 'the picture' te komen. Behoudens dus hun eigen behoefte om eens gezien te worden.

Daartegen staat dan weer dat zij die zouden moeten gezien worden daar vaak nog veel te weinig inspanningen voor leveren. Politici daar te buiten gelaten natuurlijk, alhoewel ook bij hen de noodzaak van gezien te worden zou mogen in vraag gesteld worden. Maar ja, als de boodschap zelf te zwak is, kan ze misschien door en met het beeld worden versterkt? (Zoals een column?) Maar als we het in deze sombere dagen hebben over gezien moeten worden dan gaat mijn eerste gedachte natuurlijk uit naar de zwakke weggebruikers: de fietsers, voetgangers, straatsporters allerlei en schoolgaande jeugd.

Voor hen is het onontbeerlijk om gezien te worden, en de wetgever heeft daarvoor dan ook een aantal minimale voorschriften uitgevaardigd. Maar ze zijn minimaal, en er kan niet genoeg op gewezen worden dat men zich daartoe zeker niet moet beperken. Het kerstboomgehalte kan niet hoog genoeg zijn als het voor de veiligheid is van wie we lief hebben. Reserveer die fluovestjes dus niet voor de veldcross alleen, durf er mee naar buiten komen telkens je in de herfst- en wintermaanden 's avonds de straat op gaat. Want gedenk: wie in deze natte duistere jaargetijden niet wordt gezien, die ..... is gezien!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *