Drie – Zes – Negen

Ik ben er van overtuigd dat menig lezer bij bovenstaande titel onmiddellijk de wenkbrauwen zal fronsen en zal gaan twijfelen aan mijn kennis van het huurrecht. Of hij heeft er toch wat vertrouwen in en snapt dat ik deze kemel van formaat boven dit stukje zet om de aandacht te trekken op een nog steeds wijd verbreide misvatting met betrekking tot het huurrecht.
Daar gaat het immers over, over de huur van woningen en de duurtijd van deze overeenkomsten. U zal het niet geloven, maar reeds in 1991 (!!) kwam een einde aan het alom gekende principe van 3-6-9. Toch kom ik in de praktijk nog bijna dagelijks contracten tegen waarin “zoiets” is opgenomen, of waarin de benaming wordt gebruikt. Velen denken ook dat dit nog van toepassing is op hun overeenkomst. Tijd misschien om even de juiste regeling onder uw aandacht te brengen.
Door de wet van 20 januari 1991, in voege getreden op 28 februari 1991, werden vier mogelijke huurovereenkomsten (voor de woning die als voornaamste verblijfplaats dient) in het leven geroepen: deze van 9 jaar, deze van 3 jaar of minder, deze van meer dan 9 jaar, en deze voor het leven. Een andere termijn is niet (lees goed!) NIET mogelijk. Wat er ook in het contract zou zijn opgenomen, het gaat steeds om een van deze vier mogelijkheden.
Het meest zal u te maken hebben met een Contract van Korte Duur (3 jaar of minder ofwel met een contract van 9 jaar. Elke bepaling die een looptijd in het contract zet tussen de 3 en de 9 jaar, wordt beschouwd als niet bestaande. Zo een contract is sowieso een huurovereenkomst van 9 jaar met de daarbij horende opzegmogelijkheden en regels.
Elk contract met een looptijd beneden de 3 jaar loopt enkel voor die periode, maar wordt een overeenkomst van 9 jaar indien door opeenvolgende verlengingen de 3 jaar overschreden wordt. Van “Zes” is dus geen sprake meer, en als u dat in uw overeenkomst hebt staan, weet dan dat u reeds sedert 1991 uit de (wets-)mode bent.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *