Bezint aleer je begint !

“Herhaling”, het moet zowat het meest gebruikte woord zijn op onze VRT. Het gaat dan steeds om degelijke programma’s uit de oude doos waar met weemoed wordt naar terug gekeken en waarvan iedereen zegt “zo maken ze er geen meer”.
Kortom, “herhaling” staat daar dan voor het goede dat we hebben gehad en waar we terug naar snakken of dat we met plezier opnieuw willen beleven.
Misschien hebt u mij hier ook al eens kunnen betrappen op herhaling, maar dat is dan toch steeds met de goede bedoeling een bepaalde kennis (waarvan ik vind dat u ze zou moeten opdoen) er werkelijk in te rammen. Een beetje zoals heel vroeger (toen de uilen nog preekten) de catechismus, of de bergen cursussen aan ‘den unief’, op de hogeschool.
Maar dit is het dit keer niet. Wees gerust. Ik zal van deze herfstbijdrage geen herhaling maken van vorige bijdragen, maar gewoon deze term even wegrukken uit de televisiewereld en plaatsen in de juridische sfeer.
In het recht, en zeker het verkeersrecht gaan “herhaling” en “het beste” niet echt samen. Integendeel! De wetgever, die alleen het goede voor ons allen nastreeft, heeft het niet voor de hardnekkigen. Aan hen die na een eerste bestraffing blijkbaar hun lesje niet hebben geleerd en menen het laakbare pad van de (verkeers)overtredingen te moeten blijven bewandelen is gedacht. De sanctie is even streng als ze eenvoudig is: bij herhaling wordt de minimum uit te spreken straf gewoon verdubbeld. Zo een beetje als vroeger op school: straf vergeten? Dubbel schrijven. Er is sprake van herhaling wanneer de feiten plaats grijpen binnen het jaar (en voor sommige overtredingen binnen de 3 jaar) na de laatste veroordeling.
Voor inbreuken i.v.m. intoxicatie, dronkenschap, rijden in periode van rijverbod, weigering ademtest of bloedproef komt daar nog eens bij dat het rijverbod verplicht voor 3 maanden moet worden uitgesproken bij herhaling binnen de 3 jaar. Niet mals dus. Maar het wordt nog beter als men blijft volharden. Bij een herhaling binnen drie jaar na de 2de veroordeling worden de reeds verdubbelde minima nog eens verdubbeld.
Duidelijk? Of moet ik het nog eens herhalen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *