Als huren niet blijft duren …

… omdat de beide huurders niet langer met elkaar overeenkomen, dan is de oplossing verschillend naargelang ze gehuwd zijn, wettelijk samenwonen dan wel gewoon feitelijk samenwonen.
Voor gehuwden ligt het eigenlijk allemaal nogal eenvoudig; de wet heeft alles geregeld en dit heeft als gevolg dat beide gehuwden recht hebben op de huur van het onroerend goed dat hen als voornaamste woning dient, ook al heeft slechts één van hen de huur afgesloten. Het maakt zelfs niet uit dat dit nog voor het huwelijk is gebeurd : beiden hebben het huurrecht. Beiden zijn daardoor ook gehouden tot betaling van de huur !
De huur is een schuld die wordt aangegaan ten behoeve van het huishouden, en beiden zijn tot betaling gehouden, ook als één van de echtgenoten de woning heeft verlaten en apart woont, zelfs als hij daartoe toestemming kreeg van de rechter.
Dit alles belet niet dat de rechter in een vonnis kan beslissen dat de woning door één partij mag worden bewoond en dat de andere het huis moet verlaten en dat hij die blijft de huur moet betalen. Deze uitspraak geldt dan wel tussen de partijen, maar de verhuurder kan zich nog steeds naar beiden richten.

Als de huurders niet gehuwd zijn maar wettelijk samenwonen dan geldt dezelfde regeling. Met wettelijk samenwonen wordt dan wel bedoeld de toestand waarbij de 2 partijen (man/vrouw of man/man of vrouw/vrouw) een schriftelijke verklaring op het gemeentehuis hebben afgelegd inhoudend hun samenlevingsafspraken.

Slechter en moeilijker is het gesteld met feitelijk samenwonenden; voor hen heeft de wet geen regeling voorzien. Hier geldt de regel dat de huurovereenkomst zegt wie de huurder is, en alleen hij is gehouden tot betaling van de huur maar hij kan dan ook de andere partij laten uitzetten als verstandhouding uit de hand loopt.

Hebben ze beiden getekend dan kan strikt genomen geen van hen beiden worden uitgedreven.
In dat geval blijft het huren wel duren, maar gaat de relatie zeker nog sneller verzuren !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *