AFPAKKEN

"Voila, dat kunnen ze niet meer afpakken." Hoe vaak hoorden we dit niet de laatste weken? Ik zou ze geen eten willen geven al deze die dat uit hun mond lieten gaan. Het is natuurlijk een aloude toogfilosofische uitspraak, en zoals veel van deze levenswijsheden ook een waarheid als een koe. De afgelopen weken hebben we natuurlijk heel wat gehad dat misschien wel het afpakken waard was. Het culinair eten, de lekkere maar soms overdadige genuttigde wijn en andere drank, de cholesterolbevorderaars, de suikerbommen, het schitterend en amoureus gezelschap, het overloos receptiegewauwel, de klefferige valentijnhartjes... Kortom, het geheel van "net iets erover" dat we in ons Belgenland zo heel gewoon vinden, en tot ver er buiten, met een meer dan redelijke zweem van jaloezie, als Bourgondisch wordt omschreven, maar vaak ook niet ver van het boergondische af is.

Maar laat ons eerlijk zijn, wat ze er van denken in andere contreien zal ons worst wezen. We zijn door de eeuwen heen getraind in het doen van ons eigen goesting en het putten van plezier en genoegen, misschien uit hetgeen door de bezettingen heen was toegestaan, maar vooral uit hetgeen was verboden. Ons stil verzet tegen elke onderdrukker. De Overheid staat bij de gemiddelde Belg nog steeds synoniem voor het orgaan dat wetten en regels oplegt die het ons vooral moeilijk, lastig en minder aangenaam maken. Een bijna voortdurende burgerlijke ongehoorzaamheid op vele vlakken is daarop onze reactie.

Misschien moeten we bijna ziekelijke hardhorigheid voor oproepen om alcoholvrij te sturen ook daar zoeken. Ik wil hier niet tot vervelens toe de sancties opsommen waaraan men zich bloot stelt bij het negeren van deze regel, maar we weten dat het er veel zijn, én strenge! Maar zoals een -hier niet bij naam te noemen- politierechter uit Brugge al vaker opmerkte tijdens zijn zittingen, en ik citeer: “ze willen het blijkbaar niet leren! Ongeacht mijn strenge straffen blijven ze hier maar toestromen en weerkeren.” De sancties worden dan recht evenredig met zijn verontwaardigheid en misschien ook ontmoediging steeds strenger. Wees dus gewaarschuwd of er komt een dag dat je kan zeggen: “ze kunnen me het niet afpakken, want ik heb het niet meer... mijn rijbewijs.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *